Heinrich Böll Stiftung

Placeholder Image for Video Content

Kush jemi

Fondacioni Heinrich Böll Stiftung mban lidhje të ngushta me Partinë Gjermane të Gjelbër (Aleanca 90/Të Gjelbërit) dhe si një institut për vizionet dhe projektet e gjelbra, ne jemi pjesë e një rrjeti ndërkombëtar që përfshin projekte partnere në rreth 60 vende.

Inkurajimi i Heinrich Böll-it për ndërhyrjen e shoqërisë civile në politikë është një model për punën e fondacionit. Detyra e tij parësore është edukimi politik në Gjermani dhe jashtë saj për të promovuar vullnetin demokratik, përkushtimin socio-politik dhe mirëkuptimin ndërkombëtar. Ai udhëhiqet nga vlerat bazë politike të ekologjisë, demokracisë, solidaritetit dhe jodhunës. Fondacioni është veçanërisht i interesuar për realizimin e një shoqërie demokratike si dhe demokracisë gjinore.

Përveç kësaj, fondacioni promovon artin dhe kulturën si një element të punës së tij edukative politike dhe si një shprehje e vetëkuptimit shoqëror. Nxitja e demokracisë dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut, ndërmarrja e veprimeve për të parandaluar shkatërrimin e ekosistemit global, avancimi i barazisë midis grave dhe burrave, sigurimi i paqes përmes parandalimit të konflikteve në zonat e krizës dhe mbrojtja e lirisë së individëve kundër pushtetit të tepruar shtetëror dhe ekonomik - këto janë objektivat që drejtojnë idetë dhe veprimet e Fondacionit Heinrich Böll Stiftung. 
 

Ne jemi një Think Tank i Gjelbër

 • Ne promovojmë reforma demokratike dhe inovacione sociale.
 • Ne punojmë në politikat ekologjike dhe zhvillimin e qëndrueshëm në nivel global.
 • Ne ofrojmë hapësirë për prezantim dhe debat mbi artin dhe kulturën.
 • Ne transferojmë njohuritë dhe aftësitë nga ekspertët tek aktorët politikë.
 • Ne ofrojmë një forum për debat të hapur dhe promovojmë dialogun midis politikës, biznesit, akademisë dhe shoqërisë.
 • Ne mbështesim studentë të talentuar aktivë për çështje socio-politike si në Gjermani ashtu edhe jashtë saj.
 • Ne dokumentojmë historinë e lëvizjes së Gjelbër për të promovuar kërkimin dhe për të ofruar frymëzim politik.

Ne Jemi një Rrjet Ndërkombëtar i Politikave

 • Ne jemi pjesë e rrjetit global të Gjelbër dhe promovojmë zhvillimin e lëvizjes politike të Gjelbërve në të gjitha kontinentet.
 • Ne fokusohemi veçanërisht në zgjerimin dhe thellimin e lëvizjes së Gjelbër Evropiane.
 • Ne punojmë në mënyrë aktive për zhvillimin e një publiku politik evropian.
 • Ne mbështesim pjesëmarrjen e shoqërisë civile në politikë dhe, në kuadrin e organizatave shumëpalëshe, marrim pjesë në konferenca dhe negociata.

Ne jemi aktivë në Ekologji, Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut në mbarë botën

 • Ne e konsiderojmë ekologjinë dhe demokracinë si të pandashme. Prandaj ne mbështesim individët dhe projektet që janë të përkushtuar ndaj ekologjisë, të drejtave të njeriut, demokracisë dhe vetëvendosjes.
 • Ne mbështesim respektimin për shtetin e së drejtës dhe pjesëmarrjen demokratike në të gjitha pjesët e botës.
 • Ne promovojmë heqjen e kushteve të dominimit, varësisë dhe dhunës ndërmjet gjinive.
 • Ne e konsiderojmë diversitetin etnik dhe kulturor si një pjesë thelbësore të kulturës demokratike.
 • Ne inkurajojmë aktivizmin qytetar dhe atë të shoqërisë civile.
 • Ne trajnojmë aktivistët në mënyrë që ata të mund të vetëorganizohen me sukses dhe të marrin pjesë në proceset politike.
Zyra në Tiranë

Në vjeshtën e vitit 2021, Fondacioni hapi zyrën e tij të re rajonale në Tiranë. Zyra e Fondacionit në Tiranë dëshiron të krijojë komunitete dhe hapësira ku mund të diskutohen dhe zhvillohen ide të reja. Për këtë qëllim, ajo bën tok akademikë, aktivistë, njerëz të artit dhe kulturës, si dhe aktorë politikë dhe të biznesit me interesa të përbashkëta. Zyra jonë synon të forcojë lidhjet mes aktorëve të gjelbër në Shqipëri dhe më gjerë, si dhe të promovojë angazhimin e shoqërisë civile në procesin e integrimit në BE.
Ekipi i Heinrich-Böll-Stiftung Tiranë
Na ndiq!
Kontakt

Adresa:

Shoqata Heinrich Böll Stiftung
New Destil Creative Hub, Kati 3
Bulevardi Zogu I, Tiranë

E-Mail: info@al.boell.org
https://al.boell.org