Adri Nurellari

Këshilltar Politik i Presidentit të Partisë Demoktarike Kosovë

Email: adri.nurellari@gmail.com

Biografia

Z. Adri Nurellari është anëtar i Komitetit Ekzekutiv të PDK-së dhe ka qenë këshilltar i ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës z. Kadri Veseli si dhe i ish-presidentit dhe kryeministrit të Kosovës z. Hashim Thaçi. Më parë ka qenë këshilltar i kryeministrit të Shqipërisë për politikat publike.

Z. Nurellari ka studiuar histori në Universitetin e Tiranës dhe ka vazhduar studimet pasuniversitare në UCL, LSE dhe Universitetin e Kembrixhit.

Gjithashtu, z. Nurellari ka qenë themelues dhe drejtor i Institutit Liberal Shqiptar, një “think tank i tregut të lirë”, si dhe ka punuar si gazetar dhe analist në fushën e politikës dhe medias. Ai gjithashtu ka punuar si pedagog në Universitetin e Tiranës, UNYT dhe Universitetin e Evropës Juglindore të Tetovës, Maqedonia e Veriut.

Titulli i Prezantimit

A small state with a big problem: Kosovo’s foreign policy deadlocked in between peacemakers and spoilers.
Konspekt
The object of my presentation is the foreign policy behavior of small states by taking into consideration the case of Kosovo which faces the major challenge of a quasi “frozen conflict” with Serbia. Kosovo has been struggling to finalize a peace deal with Serbia but the negotiations have been seriously hindered by intra - group ethnic outbidding tactics that have resulted in political instability and a series of a series of short - lived governments. I will focus on analyzing the case of Kosovo’s foreign policy with regards to the EU - facilitated Dialogue with Serbia an d how such a challenge has been highly influenced by domestic political conflict.