Stefano Bianchini

Profesor i Politikave dhe Hisorisë së Evropës Lindore në Universitetin e Bolonjës

Email: stefano.bianchini@unibo.it

Biografia

Stefano Bianchini është profesor i Politikave dhe Historisë së Evropës Lindore në Universitetin e Bolonjës. Nga viti 2015 deri në vitin 2021 ka qenë delegat i rektorit për marrëdhëniet me Evropën Lindore. Më parë, ai ka qenë drejtor i Masterit Ndërdisiplinor dyvjeçar të Arteve në Studimet e Evropës Lindore (MIREES), një diplomë e përbashkët e Universiteteve të Bolonjës, Shën Petersburg, Vytautas Magnus në Kaunas dhe Corvinus të Budapestit. Ai është profesor vizitues i Universitetit Shtetëror të Shën Petersburgut dhe ka titullin H.D. në Shkenca Humane të Universitetit Vytautas Magnus, Kaunas. Nga viti 2001 deri në 2018 ai ishte gjithashtu bashkëdrejtues i Masterit Rajonal Evropian në Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut për SEE (ERMA) që jep një diplomë të dyfishtë të Universiteteve të Sarajevës dhe Bolonjës. Ai është anëtar i Komitetit Ekzekutiv dhe ish-Zëvendëspresident i Shoqatës për Studime të Kombësive (ASN) me bazë në Institutin Harriman, Universiteti i Kolumbisë, Nju Jork dhe Redaktor Ekzekutiv i revistës "Europa Juglindore", botuar nga Brill, Leiden dhe botime të tjera akademike. Si ekspert i çështjeve ballkanike, Z. Bianchini ishte këshilltar i Gjykatë Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë në Hagë. Ai ka botuar dhe bashkëredaktuar 36 libra dhe më shumë se 200 artikuj në italisht, frëngjisht, anglisht dhe gjuhë të tjera. 

Titulli i Prezantimit

Between Sovereignty Wishes and Dependency. The Endless Challenges of Small Balkan States
Konspekt
In modern times, the dichotomy of sovereignty wishes and external dependency in the Balkans dates back to the beginning of the 19th century and is related to the process of State-building. The Small Balkan states willing to achieve their independence attempted to establish their sovereignty in different ways. However, they suffered recurrently from the interferences between the Great Powers and their politics. This mechanism constantly reappeared in the following decades, between the two world wars and during the cold war. The European partition forced the small Balkan states to accept the role of client or satellite country, according to their dependency on the US or the USSR. Consequentially, the claims for independence and sovereignty were mainly addressed against the federal State and the communist ideology but rarely achieved without dependency on a powerful external player. Under these circumstances, the Small Balkan States have frequently expressed their aim to join the EU as member states, to strengthen their regional role but only a few of them succeeded. This contrasting picture of cooperation and rejection takes place together with the poor performance of the EU institutions and an increased interest from the great powers – such as Russia, China, and the US – to offer their support to fragile local players. In my presentation, I will discuss that the further partitions of the Yugoslav territories, the desire of small states for an independent role and the dependency strengthened by the regional fragility is again a determinant factor that affects the articulation of the foreign policies of the local countries.
Publikime nga Autori