Naim Rashiti

Drejtor Ekzekutiv i Grupit të Kërkimit të Politikave në Ballkan

Email: office@balkansgroup.org

Biografia

Naim Rashiti ka një përvojë 20 vjeçare në politikat publike, kërkime, avokim dhe çështje të BE-së dhe ndërkombëtare. Ai është Drejtor Ekzekutiv i Grupit të Kërkimit të Politikave në Ballkan. Para kësaj, Z. Rashiti shërbeu si Analist Ballkanik për Grupin Ndërkombëtar të Krizave për shumë vite. Naimi monitoron dhe raporton për dialogun Kosovë-Serbi, politikat rajonale dhe zhvillimin dhe bashkëpunimin e sigurisë, si dhe përafrimin me BE-në për Ballkanin Perëndimor. Ai ka shkruar më shumë se 50 raporte politikash mbi çështjet e brendshme dhe më të gjera rajonale, duke mbuluar Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Ai gjithashtu ka shërbyer si bashkëpunëtor kërkues me CEPS me qendër në Bruksel me fokus në sundimin e ligjit brenda BE-së dhe Evropës Juglindore. Si ekspert për zgjidhjen e konflikteve dhe ndërmjetësimin, Naimi ka ofruar një sërë trajnimesh në Armeni, Moldavi, Ukrainë etj. Puna e tij në vitet e fundit fokusohet në reformat, politikat publike dhe të jashtme, qeverisjen e mirë dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dypalëshe në Ballkanin Perëndimor.
Për shumë vite, Balkans Group ka zbatuar aktivitete dhe projekte të sinkronizuara të cilat përfshijnë ekspertizën dhe mbështetjen e politikave, dialogun e politikave, ndërmjetësimin dhe informimin. Roli i tij drejtues i OJQ-së përfshin domosdoshmërisht ekspertizën e Politikave dhe Avokimit, me aktivitete që ai dhe organizata e tij i zbatojnë brenda vendit, si dhe në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Grupi i ekspertëve që ai drejton ofron gjithashtu mbështetje për politikat (përfshirë konsulentët) në fushat kryesore të politikave të jashtme, sigurisë, dialogut, bashkëpunimit rajonal dhe përafrimit me BE-në. Ai merr pjesë aktive në forumet e avokimit dhe ofron informime për organizatat qeveritare në Evropë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ai ka një diplomë BA në Inxhinieri dhe IT, BA në Shkenca Politike, diplomë pasuniversitare në BE dhe Diplomaci dhe një MA në Marrëdhënie Ndërkombëtare nga Universiteti Tufts.

Titulli i Prezantimit

Western Balkans: The conglomerate of small states that needs a joint ambition to prevail
Konspekt
For more than two decades, small countries of the Western Balkans (WB) have achieved to consolidate their individual statehood, identity and foreign policy. Driven by security agendas, most Western Balkans states have successfully joined NATO. Those who have joined the NATO security umbrella enjoy security. Yet this has proven to be non - sufficient, and challenges within the Western Balkans states remained. Each state has failed to establish a proactive foreign policy and pursue more ambitious goals. WB states have remained ineffective in pursuing policies in the European Union and simultaneously ineffective in developing their own. They are heavily dependent on and driven by the international agendas of alliances. Small states become busy responding and scheduling to the calendar of events set by third parties, larger states or supranational institutions and fail to pursue important agendas for a common good. My presentation and the conclusions will draw from numerous lessons from practice, the behaviour of the small states and surrounding supranational institutions and introduce the idea of a new mantra, namely that to prevail, small states will need to act together for a common goal.