Marko Kovačević

Asistent Profesor në Universitetin e Beogradit

Email: marko.kovacevic@fpn.bg.ac.rs

Biografia

Marko Kovačević është asistent profesor në Universitetin e Beogradit, Fakulteti i Shkencave Politike. Ai fitoi doktoraturën në Studime Ndërkombëtare dhe Evropiane, me disertacionin mbi ndërtimin e rolit të identitetit në politikat e jashtme dhe të sigurisë së shteteve të vogla në Kombet e Bashkuara. Interesat e tij kërkimore kanë të bëjnë me teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare, studimet e sigurisë ndërkombëtare dhe analizën e politikave të jashtme - me fokus në rajonalizmat krahasues, shtetndërtimin dhe forma të ndryshme të agjencisë dhe praktikave shtetërore brenda sistemit të OKB-së. Kohët e fundit, artikujt e tij janë botuar në Journal of International Relations and Development, Journal of Intervention and Statebuilding, Journal of Contemporary European Studies dhe Third World Thematics: A TWQ Journal. Ai është bashkëredaktor i Journal of Regional Security dhe anëtar i ISA, ACUNS, EISA, ECPR dhe CEEISA.

Titulli i Prezantimit

Assessing the viability of small state strategies in the context of the war in Ukraine: a view from the Western Balkans
Konspekt
My paper will theoretically explore the implications of the war in Ukraine after Russia’s military invasion of 2022 for the viability of small - state strategies in the Western Balkans. It seeks to conceptualize the relevant small states’ responses to the multiple and intersecting crises of security, economy, and society that spread in Europe. To that aim, I will build upon the Marginality Constellations framework to explain the co - effects of competing for geopolitical presences and role expectations in a small state region still not integrated into the EU under a protracted perspective of membership. The war between Russia and Ukraine is conceptualized as a context - determining and structuring external shock that I argue, is most likely to shift and shape the roles and preferences of “would - be insider” small states in Europe from neutrality and hedging to alliance - shelter seeking. My paper shows that underlying marginality constellation (MC) can enable and constrain small - state strategy depending on its character. Although MC may shape favorably the initial policy responses of small states, as the war goes on, the role expectations now seem more demanding for those states that prefer divergent hedging strategies instead of alliance shelter - seeking, such as Serbia. Finally, the paper engages with the extant small state ʻdilemmas’ and concepts such as autonomy, integration, neutrality, alliances, and polarity.
Publikime nga Autori