Lejla Mesihovic

Asistente Profesoreshë në Universitetin Ndërkombëtar Burch Sarajevë

Email: lejla_mesihovic@yahoo.com

Biografia

Lejla Ramić-Mesihović është marrë me çështjet e integrimit evropian në dy dekadat e fundit, si në aspektin praktik ashtu edhe në atë akademik. Pas disa vitesh në gazetari, ajo punoi për 15 vjet në institucionet e BE-së në Bosnje dhe Hercegovinë si këshilltare (Zyra e Përfaqësuesit Special të BE-së) dhe asistente (Delegacioni i BE-së në BiH). Përqendrimi i saj profesional në analizat dhe avokimin e politikave në lidhje me marrëdhëniet BE-BiH, si dhe reformimin e Bosnjë-Hercegovinës drejt anëtarësimit në BE, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe demokratizimit. Ajo e thelloi më tej angazhimin e saj profesional në procesin e demokratizimit, duke menaxhuar projektet e ndërhyrjeve të UNDP-së kushtuar lidershipit të grave. Përveç BEI-së, fokusi i interesit të saj akademik përfshin gjeopolitikën e pjesës jugore të Ballkanit si vazhdim i kërkimitt të saj të mëparshëm akademik – MA në politikën e jashtme maqedonase dhe disertacionin e doktoraturës mbi ndikimin e identitetit etnik shqiptar në stabilitetin e pjesës jugore të Ballkanit. Ajo punon si Asistente Profesoreshë në Universitetin Ndërkombëtar Burch në Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë.

Titulli i Prezantimit

Key Challenges of Foreign Policy of Bosnia and Herzegovina
Konspekt
Foreign policy of Bosnia and Herzegovina has been evolving since declaration of independence from Yugoslavia under numerous challenges imposed by the 1992 - 95 war , both on the front of recognition and seeking support defend itself . Within the context of post - war realities, formally becoming an object of international crisis management through the process of Dayton Peace Accord implementation, BiH diplomacy has often been struggling to maximise its impact, frequently in absence of a favourable political climate for a positive change to happen . These efforts have, most certainly, reached their climax in relation to activities that led to selection of BiH into non - permanent membership of the UNSC and its successful performance in 2010 and 2011 . Joining NATO has been undisputable until April 2006, but the process has continued despite the opposing forces. Firm strategic foreign policy orientation towards European integration has been undisputable, with two third support of the population confirmed in 2022 . Over the last decade, there has been an increasing number of substantial frictions between the DPA - based peace process that still deals with numerous ambitions which originate from those which were some of the main motivators of the war, and demanding process of integration in to the European Union.
Publikime nga Autori