Understanding the Foreign Policy Behavior of the Balkans from a Small States perspective
Broshurë

Politika e Jashtme e Vendeve të Ballkanit nga Perspektiva e Shteteve të Vogla

Broshura e Eventit
For free

Gjatë këtij seminari, dy fokuset kryesore tematike do të jenë përkatësisht Shtetet e Vogla dhe Politika e tyre e Jashtme, dhe më pas fokusi do të zhvendoset drejt rasteve individuale nga shtetet e Ballkanit Perëndimor. Të gjithë të ftuarit në këtë event janë akademikë dhe studiues, projektet dhe fushat e ekspertizës së të cilëve kanë të bëjnë me temën e politikës së jashtme të shteteve të vogëla dhe politikat e Bashkimit Evropian/Ballkanit Perëndimor.

Ne besojmë në fuqinë e kërkimit për të ndihmuar në ndërtimin e shoqërive më të informuara dhe demokratike, prandaj shpresojmë që rekomandimet e propozuara dhe të diskutuara në këtë ngjarje të arrijnë disa nga aktorët kryesorë në sferën politike shqiptare dhe të Ballkanit Perëndimor.

Product details
Licence
All rights reserved
Table of contents
  • Welcome notes
  • What is this workshop about?
  • Program Agenda
  • Keynote speakers
  • Notes